அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்-- --- ----
செயல்வீரர்கள் கூட்டம்

செயல்வீரர்கள் கூட்டம்

Friday, October 31, 2014

செயல்வீரர்கள் கூட்டம் 24-10-14 (வெள்ளிக் கிழமை) மஃரிப் தொழுகைக்குப்பிறகு தீவிரவாத்திற்கு எதிர...

குர்ஆன் வகுப்பு

குர்ஆன் வகுப்பு

Thursday, October 30, 2014

குர்ஆன் வகுப்பு 30-10-14 (வியாழன்) ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப் பிறகு லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை மர்கஸில் கு...

குர்ஆன் தர்ஜுமா

குர்ஆன் தர்ஜுமா

Thursday, October 30, 2014

குர்ஆன் தர்ஜுமா 30-10-14 (வியாழன் கிழமை) ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப்பிறகு இமாம். அப்துல் ஹமீத் மஹ்ழரி அவ...

குர்ஆன் வகுப்பு

குர்ஆன் வகுப்பு

Friday, October 24, 2014

குர்ஆன் வகுப்பு 24-10-14 (வெள்ளி) ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப் பிறகு லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை மர்கஸில் குர...

குர்ஆன் தர்ஜுமா

குர்ஆன் தர்ஜுமா

Friday, October 24, 2014

குர்ஆன் தர்ஜுமா 24-10-14 (வெள்ளிக் கிழமை) ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப்பிறகு இமாம். அப்துல் ஹமீத் மஹ்ழரி அ...

குர்ஆன் வகுப்பு

குர்ஆன் வகுப்பு

Thursday, October 23, 2014

குர்ஆன் வகுப்பு 23-10-14 (வியாழன்) ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப் பிறகு லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை மர்கஸில் தி...

குர்ஆன் தர்ஜுமா

குர்ஆன் தர்ஜுமா

Thursday, October 23, 2014

குர்ஆன் தர்ஜுமா 23-10-14 (வியாழன் கிழமை) ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப்பிறகு இமாம். அப்துல் ஹமீத் மஹ்ழரி அவ...

பேச்சுப் பயிற்ச்சி

பேச்சுப் பயிற்ச்சி

Thursday, October 23, 2014

பேச்சுப் பயிற்ச்சி 22-10-14 (புதன் கிழமை) மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு ஜமாலி நகர் மர்கஸில் “பேச்சுப...

பேச்சுப் பயிற்ச்சி

பேச்சுப் பயிற்ச்சி

Thursday, October 23, 2014

பேச்சுப் பயிற்ச்சி 21-10-14 (செவ்வாய் கிழமை) மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு ஜமாலி நகர் மர்கஸில் “பேச்...

குர்ஆன் வகுப்பு

குர்ஆன் வகுப்பு

Thursday, October 23, 2014

குர்ஆன் வகுப்பு 22-10-14 (புதன்) ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப் பிறகு லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை மர்கஸில் நடைப...

பேச்சுப் பயிற்ச்சி

பேச்சுப் பயிற்ச்சி

Wednesday, October 22, 2014

பேச்சுப் பயிற்ச்சி 20-10-14 (திங்கள் கிழமை) மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு ஜமாலி நகர் மர்கஸில் “பேச்ச...

குர்ஆன் வகுப்பு

குர்ஆன் வகுப்பு

Monday, October 20, 2014

குர்ஆன் வகுப்பு 20-10-14 (திங்கள்) முதல் ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப் பிறகு லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை மர்...

பெரம்பலூர் மாவட்டப் பொதுக்குழு

பெரம்பலூர் மாவட்டப் பொதுக்குழு

Sunday, October 19, 2014

பெரம்பலூர் மாவட்டப் பொதுக்குழு 19-10-14 (ஞாயிற்று கிழமை) காலை 11.00 மணிக்கு மாநில செயலாளர்கள் அப...

தமிழில் தட்டச்சு செய்வதற்க்கு

 
Toggle Footer
TOP